തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 04, 2016

പുഴയെന്നാൽ

പല മഴകൾ കൊള്ളണം
പുഴയാവണം പുഴ
പലകൈവഴികളാൽ
ഉടൽ നിറയണം
കടൽപോലെ തിരളണം
കര കവിയണം
മരുപോലെ വരളണം
ഉൾ വലിയണം
പിന്നെ
പെരുകുന്നൊരോർമ്മപോൽ
ഉറവാകണം
പുഴ പുഴയാവണം
പല മീനുകൾ നീന്തണം
പല വേരുകൾ ആഴണം
പലകരകൾ താണ്ടണം
പുഴയാവണം പുഴ
കടൽതേടണം.
.
.
.

ഒഴുകാൻ മടിച്ചും
ഉറക്കം നടിച്ചും
മൃതിമണക്കാതെ പുഴ
പുഴയാവണം ...

1 അഭിപ്രായം:

ajith പറഞ്ഞു...

മൃതിമണക്കാത്ത ഒരു പുഴയാകണം!!
കൊള്ളാം