ചൊവ്വാഴ്ച, ഏപ്രിൽ 17, 2012

ദേവൂട്ടി.......


'എല്ലായ്റ്റ്യങ്ങളും അങ്ങിന്യാ..... സ്വാര്‍ത്ഥമ്മാര്..... എന്റോടെ മാത്രേ സങ്കടംള്ളൂന്ന അവറ്റോള്‍ടെ  നാട്ട്യേയ്..... അവറ്റ്യോക്കടെ വീടൊക്കെ സ്വര്‍ഗ്ഗല്ലേ സ്വര്‍ഗ്ഗം ......'

ദേവൂട്ടിയുടെ കലമ്പലിന് മത്സരിച്ച് ഉത്തരം നല്‍കുന്നുണ്ട് അവളുടെ കയ്യിലെ വളകളും കഴുകുന്ന പാത്രങ്ങളും.... അതുകേള്‍ക്കാന്‍ ഇടക്കൊന്നോട്ടക്കണ്ണിട്ടുനോക്കി തലകുലുക്കി വറ്റുപെറുക്കിത്തിന്നുന്ന കാക്കയും മാവിന്‍ന്തുഞ്ചത്തിരുന്ന് ഛിലും ഛിലും എന്നു താളം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരണ്ണാനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ. എന്നും ഇവരൊക്കെത്തന്നെ ആയിരുന്നു ദേവൂട്ടിയുടെ കൂട്ടുകാര്‍ .

കഥ മണത്തുനില്‍ക്കുന്ന എന്റെനനിഴല്‍ കണ്ടപ്പോഴേ ദേവൂട്ടിക്ക് ഉഷാറുകൂടി.
“ന്റെു കുഞ്ചാത്തലേ ങ്ങനെ നൊണ പറയാന്‍ പാട് ണ്ടോ ...

“ആരെ ദേവുട്ട്യോട് നൊണ പറഞ്ഞേ?’ കിട്ടിയ ചാന്‍സ് ഞാന്‍ വിട്ടില്ല.

അതേയ് ആ ആശാരീടോടത്തെ തങ്കില്ല്യേ..... ഓള്‍ടെ പടിഞ്ഞാറ്റേല് താമസിക്കണ സോദാമിന്യേടത്ത്യേയ്...... നാവെട്ത്താ നോണേ പറേള്ളൂന്നേയ് .

എനിക്കു ദേവൂട്ടിപറഞ്ഞ തങ്കിയേം അറിയില്ല  സൌദാമിന്യേടത്ത്യേയും അറിയില്ല്യ.... ഞാനിന്നാട്ടുകാരിയേയല്ലല്ലോ. വന്നുകയറിയവളല്ലെ. എന്നാലും കഥയല്ലേ പൊട്ടിമുളക്ക്ണത്... ഇത്തിരി വളംകൂടിട്ടുകൊടുത്താല്‍ കായ്ഫലം കൂട്വല്ലോ...

“എന്തേ അവര് പറഞ്ഞേ ദേവൂട്ട്യേ...”

“ അത്ണ്ടല്ലോ ആ തങ്കി പറഞ്ഞതാന്നേയ് ..... ആ സൌദാമിന്യേടത്തീടോടെ  പൊരിഞ്ഞ തല്ലേര്ന്നൂത്രേ ഇന്നലെരാത്രി..... അമ്മായ്യമ്മേം മര്വോളും കൂടി...അതൊന്ന്‍ ചോയ്ക്കാലോന്ന്ച്ച്ട്ട് ചെന്നതാണേയ്..  അപ്പള്ണ്ട് രണ്ടാളുംകൂടി ന്റെ മുന്നില് നാടകം കളിക്യാ“

“നാടകോ..”

“ ഞാന്‍ ആയമ്മോട് ചോയിക്ക്യേ , ഇന്നലെ ഈടൊരൂട്ടൊക്കെണ്ടായീന്ന് കേട്ടൂലോന്ന്.......  അന്നേരം ആയമ്മ ചോയ്ക്യാ.. “ഈടെപ്പന്തേ നീയറിയാമ്മാത്രം ഇത്ര വിശേഷായിട്ട്ണ്ടായേ ന്ന്”

“ങ്ങള് അമ്മായീം മാര്വോളും കൂടി കൂട്ടം കൂടീന്നു കേട്ടുലോന്ന് ചോയിച്ചപ്പോ രണ്ടാളുംകൂടി ചിറിക്യാ.....  ടിവീലെ സീരിയല്ന്റെ ബഹളായിരുന്നൂത്രേ..  ആരേ പറഞ്ഞേന്ന് ചോയിച്ചപ്പം ഞാന്‍ മിണ്ടീല്യ....നീക്കങ്ങനത്തെ സ്വഭാവല്ല്യാലോ.. എന്തിനാ വെറുതെ ആ അയല്വോക്കക്കാരെ തമ്മിലലോഗ്യാക്കണേന്ന് .... “

“അത് ശര്യാ... ദേവൂട്ടിക്കെവിട്യാ അതിനൊക്കെ സമയം... “ എന്നുഞാന്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്റെ കഥയില്നിന്നും  വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ട നല്ലൊരു അടിപിടിസീന്‍ തലയും ചൊറിഞ്ഞു  നടന്നുപോകുന്നത് തെല്ലൊരു വേദനയോടെ ഞാന്‍ നോക്കിനിന്നു.

“ ഹല്ല പിന്നെ....  ന്നട്ട് ആയമ്മ മാര്വോളോട് പറയ്യാ നിയ്യ് ദേവൂട്യേടത്തിക്ക് ത്തിരി ചായണ്ടാക്കികൊട്ക്ക്ന്ന്... പാവത്തിന് കൊറേ ദൂരം നടക്കണ്ടതല്ലേന്ന്.... എന്താ ഒരുസ്നേഹം......ആ നൊണച്ചീടെ ചായകുടിച്ചാ ന്റെ വയറ് കേടുവര്വേയ്...... നിക്ക് ന്റെ നാറാണേട്ടണ്ടാക്കിത്തര്ണ ചായന്നെ ധാരാളം . ഒക്കേക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ആയമ്മേടെ ഒരു ചോദ്യം....... നെന്റെ മോള്ക്ക്  വല്ല വിശേഷോംണ്ടോന്ന് ...... ഞാമ്പറഞ്ഞു ങ്ങള് ഒളോടന്നെ ചോയ്ച്ചോളീംന്ന് ..... ഒര്ടെവീട്ടിലെക്കാര്യം ന്നോട് പറയാന്‍ പറ്റ്ല്യേങ്കില്‍ ഞാനെന്തിനാപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലെകാര്യം പറേന്നെ......

“ദേവൂട്ടി പറേണേല് കാര്യംണ്ട്ട്ടോ.... എന്തിനെ വെറുതെ നമ്മടെ വീട്ടിലെ കാര്യം മറ്റുള്ളോരറിയണത്...”

“അതന്നെ കുഞ്ചാത്തല്‍ക്കതു മനസ്സിലായീലോ..... ഇന്നാട്ടിലുള്ളോര്ക്കത് ഇജ്ജമ്മത്ത് മനസ്സിലാവില്ല്യെയ്...... ന്‍റെ നാവ്ങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് വര്ണ്‍ണ്ട്, ആ നൊണച്ചി ഇനിങ്ങട്ട് വരട്ടെ ഓരോ വിശേഷം ചോയ്ച്ച്...  പറഞ്ഞ് കൊട്ക്കണ് ണ്ട്  ഞാന്‍... സ്വാര്‍ത്ഥന്മാരാണ്ന്നേയ്യ്... അവനോന്റെ്ടത്തെ കഥ ചോയ്ച്ചാല്‍ കമാന്നൊരക്ഷരം മിണ്ട്ല്ല്യ.;;…ന്നാ മറ്റുള്ളോര്ടെ കഥ കേക്കാനാച്ചാ നല്ല ഉത്സാഹാണേയ്നും..


ദേവൂട്ടിയിലെ മറ്റു പോസ്റ്റുകള്‍ ദേവൂട്ടി........