തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 11, 2016

വസന്തസേന.

Prasanna Aryan's photo.അവളെയന്നു
പാരിജാതം മണത്തിരുന്നു
കക്ഷങ്ങളിൽ
മുലയിടുക്കുകളിൽ
പിൻകഴുത്തിൽ .
കുനു കുനുവെന്ന് പൂക്കുന്ന
വെള്ളപ്പൂക്കളുടെ
ഈ മണമാണു നീ
എന്നയാൾ!
പക്ഷെ അവൾ
ഇലഞ്ഞിയായിരുന്നു
കാട്ടുമുല്ലയായിരുന്നു
ചെമ്പകമായിരുന്നു .
തോട്ടുവക്കത്തെ കൈതയായിരുന്നു.
ചിലപ്പോൾ
കടുത്ത മണമുപേക്ഷിച്ച്
മന്ദാരമായിരുന്നു.
കാക്കപ്പൂവോ
കാടുകയറിയ പുല്ലാനിയോ
ആയിരുന്നു.
പാരിജാതം
മടുത്ത ഒരു ദിവസം
അയാൾക്കുമുന്നിൽ
പൂവരശെന്നു
പൂത്തുലഞ്ഞിട്ടും
അയാളവളെ
തിരിച്ചറിഞ്ഞു പോലുമില്ല!
ഇതളുവിടർത്തി
നിറമഴിച്ചിട്ടിട്ടും
അവളവളല്ലെന്നയാൾ
തീർത്തുപറഞ്ഞപ്പോഴാണ്
ഇനി പാരിജാതമാകാനില്ലെന്നവൾ
ചെമ്പരത്തിയായ് പൂത്തത്.
ഒരിയ്ക്കലും കായ്ക്കാത്ത
തുടുത്ത ചെമ്പരത്തി.

1 അഭിപ്രായം:

ajith പറഞ്ഞു...

നേരഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാഴ്ചയ്ക്കും വ്യത്യാസം വരുമായിരിക്കാം