തിങ്കളാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 28, 2015

സ്വപ്നതീരം...

 

ഇവിടെയ്ക്കാണ്
ഇവിടേയ്ക്കു തന്നെയാണു നമ്മൾ പണ്ട്
ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും
പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൈകള്‍ വിടുവിച്ച്
സ്വപ്നത്തിൽ
ഒളിച്ചോടിയത് .

ഇവിടെയാണ്,
ഇവിടെ
ഈ തണല്‍ വിരിച്ചാണ്
ഈ ശിശിരപ്പെയ്ത്തിന്‍റെ
നിറമൂറ്റിയാണു നമ്മൾ
സ്വപ്നത്തിലെ
കളിവീടു വെച്ചത്.

ഇതേ തോണിക്കാരനാണ്
ഏടുകളിൽ നിന്നും
ഏടുകളിലേക്ക്
നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക്
അമരം പിടിച്ചത്.

ചിമ്മി ചിമ്മിത്തെളിഞ്ഞ
ഇന്നും മുനിഞ്ഞു കത്തുന്ന
ഈ വെളിച്ചമാണ്
അക്ഷരങ്ങളോടു
വിലപേശി
വാക്കുകളില്‍

കോർത്ത് കോർത്ത് 
സ്വപ്നങ്ങളില്‍ നമ്മൾ
കൊളുത്തിവെച്ചത്.

ഇപ്പോഴും നമ്മളിടക്കിടെ
നമ്മിൽ നിന്നും
ഒളിച്ചോടുന്നത്
നമ്മളെന്നു
നിറഞ്ഞുകവിയുന്നത്
ഈ സ്വപ്നത്തിലേക്കാണ്
ഈയൊരു സ്വപ്നത്തിലേക്കാണ്...

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Shahid Ibrahim പറഞ്ഞു...

നന്നായിരിക്കുന്നു

പ്രയാണ്‍ പറഞ്ഞു...

:)

ശ്രീ പറഞ്ഞു...

കൊള്ളാം, പുതുവത്സരാശംസകള്‍!
:)

പ്രയാണ്‍ പറഞ്ഞു...

Thanks Sree..... All the best wishes to u & ur family.

© Mubi പറഞ്ഞു...

പുതുവത്സരാശംസകൾ പ്രയാണ്‍..

the man to walk with പറഞ്ഞു...

Simply great

still dreaming and wishing you a wonderful New year yaar