ബുധനാഴ്‌ച, നവംബർ 19, 2008

ഞാനിനിപാടുന്നത്

ഞാനിനിപാടുന്നത് ഭൂപാളിയില്‍ മാത്രം.....

മനസ്സിന്‍ താളില്‍ നിന്നും പെറാത്ത പീലിത്തുണ്ട്
പെറുക്കി ലാഘവം പുറത്തേയ്ക്കെറിയവെ
പറയുന്നിതു നിങ്ങള്‍ക്കറിയാന്‍ മാത്രം വേണ്ടി
ഞാനിനി പാടുന്നത് ഭൂപാളിയില്‍ മാത്രം......

അറിയാമെനിയ്ക്കതിന്‍ സ്വരമഞ്ചെണ്ണം മാത്രം
അതു പോലുമെനിയ്ക്കൊരുപാടായ് തീര്‍ന്നേയ്ക്കാം
ആരഭി പാടാമതിന്‍ ഗതിവിഗതികള്‍ വേറെ
ആവതില്ലെനിയ്ക്കതിന്‍ പിറകേ അലയുവാന്‍.....

ഞാനിനി പാടുന്നത് ഭൂപാളിയില്‍ മാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: