ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 01, 2013

അവസ്ഥാന്തരം...


മുഖമൊളിപ്പിച്ച ഇലച്ചാര്‍ത്താല്‍
വിരുന്നൊരുക്കിയ ശലഭപ്പുഴു
വരച്ചുകൊടുത്ത ചിറകുകള്‍ അഴിച്ചുവെച്ച് 
പ്യൂപ്പയിലേക്കുള്ള ദൂരം തിരക്കുന്നു....  

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: