ബുധനാഴ്‌ച, ജനുവരി 02, 2013

'Its my fault'


Everything is your fault
They said!
Hibiscus on a jasmine vine!
You should’ve washed
These bright colours
Should’ve trimmed the petals
When it was still small.
Should’ve worn a mask to prevent
From looking left or right.
Should’ve grown to be like
Sitha, Saavithri or at the least a Meera.
It is not late.
Not too late , they said,
To burn your feathers!
And to wash out
The colours of your dreams
By restricting you!
To revolve around an axis...

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ajith പറഞ്ഞു...

ഗുഡ്

MyDreams പറഞ്ഞു...

wt to say?

ശ്രീനാഥന്‍ പറഞ്ഞു...

ചിറകുകൾ കരിച്ചു കളയുക,സ്വപ്നങ്ങൾ മറക്കുക ...ഏയ്,ഒന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.

മുകിൽ പറഞ്ഞു...

Can say 'get lost'. can try

Echmukutty പറഞ്ഞു...

പേടിയാവുന്നുണ്ട്......

ബിലാത്തിപട്ടണം Muralee Mukundan പറഞ്ഞു...

When it was still small.
Should’ve worn a mask to prevent